Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Försenad hyresbetalning


Det är viktigt att betala hyran i tid. Upprepade förseningar kan få stora konsekvenser.

Vi skickar inte ut några betalningspåminnelser till de som inte betalat hyran i tid. Från vår samarbetspartner Profina skickas istället ett inkassokrav. Kostnaden för detta uppgår till 180 kronor plus ränta och tas ut av hyresgästen direkt. Är hyran därefter fortfarande obetald måste vi ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och informera de sociala myndigheterna. För Kronofogdens arbete debiteras kunden ytterligare avgifter vilka, på samma sätt som kostnaden för inkassoavgiften, regleras i lag.

Obetalda hyror eller upprepade förseningar leder till att hyresavtalet blir uppsagt. Står du i vår bostadskö och är sen med hyran mer än en gång, förlorar du din kötid och saknar möjlighet att ställa dig i kö på nytt. Förseningar och krav gör att du inte kan söka dispens från studie- och medlemskravet.

Frågor gällande inkasso

Vid frågor om inkassokrav, kontakta inkassobolaget Profina.
Telefonnummer: 08-600 54 00
E-post: info@profina.se


Senast uppdaterad 1 mars, 2024