Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Sök hjälp om du eller en vän mår dåligt


Psykisk ohälsa är vanligt. Det kan vara ärftligt men också bero på saker som stress, ekonomiska bekymmer och sorg.

Du kan må dåligt på många olika sätt. Några exempel är:

  • Nedstämdhet
  • Oro
  • Ensamhet
  • Sömnsvårigheter
  • Ätstörningar
  • Riskbruk, beroende eller skadligt bruk av alkohol, narkotika eller hasardspel
  • Ångest
  • Depression
  • Psykos och vanföreställningar
  • Självmordstankar

Om du själv eller någon i din närhet upplever ovanstående - vänta inte. Be om hjälp så snart du kan. Här hittar du bra kontaktvägar där du kan få hjälp och mer information:

Studenthälsan

Studenthälsan kan hjälpa dig att hantera stress, prestationsångest, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet med mera.

Studentprästerna i Lund

Studentprästerna erbjuder enskilda samtal med studenter vid Lunds universitet, oavsett tro eller livsåskådning.

Psykoterapimottagningen

Psykoterapimottagningen vid Lunds universitet erbjuder psykoterapi av blivande psykologer. Här får du träffa en psykolog under utbildning till en reducerad kostnad.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når linjen via telefon (ring 90101), chatt eller mail, 06.00-24.00 varje dag. Du kan vara anonym. På Mind.se hittar du också information om psykisk ohälsa.

Akutmottagning vuxenpsykiatri

Vänd dig till Vuxenpsykiatrins akutmottagning vid akuta psykiatriska besvär. Telefon 046-17 41 00.

Ring 1177

1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information om hälsa och sjukvård. Du kan ringa 1177 eller besöka 1177.se för råd om psykisk ohälsa.

Primärvården

På din vårdcentral kan du få råd och hjälp kring alla sorters psykisk ohälsa.

Unga vuxna

Unga vuxna är en mottagning för dig mellan 16 och 29 år – en plats för alla små och stora funderingar kring din hälsa, relationer, personliga bekymmer eller vad som helst.

Socialtjänsten

Behöver du stöd för att få en fungerande vardag? Ansök om hjälp inom socialpsykiatrin genom att kontakta Socialtjänsten i Lunds kommun.

Psykisk ohälsa - råd och hjälp!

Tecken på psykisk ohälsa

Tecken på psykisk ohälsa kan vara ett förändrat beteende, t.ex. att en person ändrar sina sovvanor, alkoholvanor, börjar ta droger, drar sig undan vänner och familj eller blir aggressiv. Elin berättar mer i filmen.

Åtgärder för psykisk hälsa

Åtgärder för psykisk hälsa

Sunda rutiner och en trivsam tillvaro kan förbättra din mentala hälsa och ditt välbefinnande. Elin berättar mer i filmen.

Varningstecken depression

Varningstecken depression

Reagera och agera direkt om en vän uppvisar varningstecken för depression, som till exempel förändrade alkoholvanor, ändrat sömnmönster eller att din vän drar sig undan. Elin berättar mer i filmen.

Varningstecken suicidtankar

Varningstecken suicidtankar

Om en person pratar om att livet är meningslöst kan det vara ett varningstecken på självmordstankar. Elin berättar mer i filmen.

Våga fråga

Våga fråga

Misstänker du att en kompis har självmordstankar så våga fråga om hen har funderat på att ta sitt liv. Det kan vara obehagligt att ställa en sådan fråga, men det kan lindra den ångest som din kompis känner. Elin berättar mer i filmen.

Närståendestöd

Närståendestöd

Allt tal om självmord måste tas på största allvar. Du kan följa med din vän till en vårdinrättning och vara med som ett stöd. Elin berättar mer i filmen.

Hjälp vid psykisk ohälsa

Tips och stöd vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. I filmen får du tips på vad du kan göra själv för att må bättre och hur du kan hjälp en närstående som inte mår bra.


Senast uppdaterad 19 mars, 2024