Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Bokningssystemet


AF Bostäder hyr ut sina studentbostäder via webbplatsen afbostader.se. Här kan du läsa mer om hur bokningssystemet fungerar. 

Bokningskö

Samtliga bostäder som är klara för uthyrning, publiceras på webbplatsen. Bostäderna publiceras under bokningstiden och denna går ut på angivet datum, dvs. sista ansökningsdag 24.00.

Under bokningstiden skapas en bokningskö till varje enskild bostad. Bokningskön består av bostadssökande som önskar hyra den aktuella bostaden och som därför har bokat sig på den. Innan inloggning visas totalt antal bokningar på bostaden, efter inloggning visas din preliminära plats i bokningskön.

Vid bokningstillfället, dvs. när du bokar en ledig bostad, så visas din verkliga plats just nu i bokningskön. Platsen grundas på den kötid den sökande har. Tänk på att platsen i bokningskön förändras under hela bokningstiden när bostadssökande med bättre (dvs. tidigare) ködatum bokar sig på samma bostad. Till exempel. Om det står 1 av 14 bokningar, innebär det att du just nu har bäst könummer av totalt 14 som bokat sig på samma bostad. Om någon med bättre kötid bokar sig efter dig, flyttas du tillbaka i kön och får plats 2 av 15.

Max tre bokningar åt gången

Varje bostadssökande kan samtidigt ha upp till tre bokningar. Under bokningstiden kan gjorda bokningar avbokas varvid ytterligare bokningsmöjlighet ges. Bostadssökande som aktivt söker boende kan på detta sätt se till att samtidigt ha tre bokningar med goda chanser till ett hyresavtal.

Bokningen är bindande

Varje bokning är bindande för den bostadssökande. En bokad studentbostad kan avbokas före bokningstidens slut.

Den bostadssökandes kötid avregistreras i samband med att en bostad erbjuds (dvs. när personen får ett avtalsförslag på en bostad). Väljer den bostadssökande att tacka nej till avtalsförslaget, publiceras bostaden på nytt för uthyrning på webbplatsen. Avregistrerad kötid kan inte återfås. Det är möjligt att göra en ny bostadsansökan.

Om du är nummer 1 när bokningstiden går ut

Den som är nummer ett i bokningskön vid bokningstidens utgång får ett avtal för den aktuella bostaden.

  • Det är möjligt att vara nummer 1 på fler än en bostad efter bokningstiden slut. Då tilldelas den bostadssökande automatiskt den bostad som hen bokade sig först på. Övriga bokningar stryks. Av informationen på Dina sidor framgår i vilken ordning som bokningarna gjordes. Den bostad som bokades först visas överst i listan osv.
  • Den som tilldelats avtalet kommer att få ett avtalsförslagt på Dina sidor vid midnatt. I enstaka fall får den som tilldelas avtalet information om detta först nästkommande vardag. Vi skickar även ut anvisningsmeddelande via sms och e-post.
  • Avtalet signeras elektroniskt.
  • Den som tilldelas avtalet ska tacka ja/nej till avtalet inom utsatt tid. Sista dagen att svara anges på Dina sidor och i meddelande från oss som den bostadssökande får i samband med att hyresavtalet skickas. Inkommer inget svar eller tackar personen nej till bostaden inom utsatt tid så makuleras avtalet och bostaden publiceras åter på vår webbplats.
  • Vid efterfrågan ska dokument som styrker att studie- och medlemskravet är uppfyllt laddas upp på Dina sidor.
  • När hyresavtalet är signerat av AF Bostäder får den bostadssökande bekräftelse via e-post och sms.

 

Se  lediga studentbostäder just nu


Senast uppdaterad 19 mars, 2024