Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Fullständiga regler


Här kan du ta del av de fullständiga reglerna gällande dispens, dvs. undantag från Studie- och medlemskravet.

AF Bostäder hyr ut bostäder till aktiva lundastudenter som uppfyller Studie- och medlemskravet. I vissa fall kan dock undantag från detta krav medges.

Från Kö- och hyresvillkoren

11 § Dispens från Studie- och medlemskravet kan medges med en termin. Kravet ska vara uppfyllt såväl före som efter dispensperioden.

12 § Övriga undantag från studie- och medlemskravet beslutas av Bostadsnämnden.

Gemensamt för dispens och övriga undantag

Oavsett om en önskar dispens eller övriga undantag ska alltid följande krav vara uppfyllda:

  • Ansökan om dispens kan göras direkt på AF Bostäders webbplats. Ansökan om Övriga undantag ska normalt skickas per post till Bostadsnämnden.
  • Ansökan kan inlämnas tidigast sex (6) månader före och senast sex (6) månader efter den ansökta periodens början.
  • Ansökan ska alltid avse hela terminer.

Dispens (11 § Kö- och hyresvillkoren)

Ett hyresförhållande kan inte påbörjas eller avslutas med en dispens. Nya studenter som är registrerade för studier som motsvarar studie- och medlemskravet men som misslyckas att uppfylla kravet under sin första termin som student och bostadssökande eller hyresgäst medges dock dispens.

Övriga undantag (12 § Kö- och hyresvillkoren)

Bedömningen vid ansökan om övriga undantag är restriktiv och utgår från förutsättningarna i det enskilda fallet. Det skäl som anges och styrks ska uppfattas som tvingande och bestämt till sin tidpunkt. Följande skäl anses vanligen tillräckliga för medgivande av övriga undantag:

  • Värnplikt inom den svenska Försvarsmakten mot uppvisande av inkallelseorder.
  • Sammanhängande föräldraledighet för upp till två barn från första dagen för styrkt graviditetspenning alternativ styrkt födsel och till dess att barnet fyller ett år.

Vid beslut om andra övriga undantag används alltid i första hand outnyttjade dispenser enligt 11 § Kö- och hyresvillkoren.

Länkar


Senast uppdaterad 7 december, 2023