Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Instruktion hur matfett ska sorteras

Fett rätt!


Sortera ditt matfett rätt, så blir det noll fett i avloppet och noll stopp i rören. Fett bra!

Häll inte ut matolja och fett från matlagning i köksvasken, eftersom det stelnar och orsakar stopp i avloppsrören. Gör såhär istället.

Mindre mängd matfett

Torka ur det sista fettet med hushållspapper innan stekpannan diskas. Släng hushållspappret bland matavfallet.

Större mängd matfett

  • Skruva på en fettratt på en tom PET-flaska.
  • Fäst PET-flaskans kork på insidan av fettrattens lock.
  • Häll det överblivna och avsvalnade matfettet i PET-flaskan.
  • När PET-flaskan är full, skruva av fettratten och sätt på korken igen.
  • Lämna hela flaskan i avsedd behållare för matfettsinsamling (se nedan) så används det insamlade fettet till framställning av biodrivmedel och tvål. Alternativt sortera som restavfall.
  • Återanvänd fettratten på en ny tom PET-flaska.

Behållare för insamling av matfett finns på följande områden

  • Delphi, vid UWS:en på Magistratsvägen 55 F
  • Kämnärsrätten, i Gröna rummet på Kämnärsvägen 55
  • Ulrikedal, i Gröna rummet på Ulrikedalsvägen 8

Senast uppdaterad 5 oktober, 2021