Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Bostadsnämnd


AF Bostäders Bostadsnämnd prövar enskilda bostadssökandes och hyresgästers behov av övriga förturer och undantag från Kö- och hyresvillkoren.

Bostadsnämndens prövning är restriktiv och det krävs därför särskilda skäl för varje beviljad förtur och undantag från Kö- och hyresvillkoren. Befintliga möjligheter enligt Kö- och hyresvillkoren måste vara uttömda innan nämnden kan pröva en ansökan.

En ansökan kan tidigast göras en termin i förväg och den måste vara komplett för att prövas av nämnden. Annars avvisas den. Det är ofta mycket dokumentation och intyg som behöver bifogas. Har du medicinska skäl för din ansökan måste du t ex bifoga ett läkarintyg av behandlande läkare som bl a innehåller en medicinsk diagnos.

Observera att svårigheten att få eller behålla en bostad utgör aldrig ett tillräckligt skäl till undantag eller förtur.

Länkar


Senast uppdaterad 1 mars, 2024