Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Brandsäkerhet


Som hyresgäst ansvarar du för att förebygga olyckor i din bostad t.ex. brand. Här kan du lära dig mer om brandsäkerhet och vad du kan göra för att brandsäkra din studentbostad.

Förebyggande insatser

  • Lämna inte spisen när du lagar mat. Spisbränder är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. 
  • Ställ inget på spisen när den är avstängd. 
  • Rengör filtret till spisfläkten regelbundet.
  • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
  • Undvik att ladda din mobiltelefon, läsplatta eller bärbara dator under natten.
  • Håll korridorer, loftgångar, trapphus och andra gemensamma utrymmen fria från föremål.
  • Blockera inga branddörrar.
  • Av säkerhetsskäl är grillning på balkonger, loftgångar eller nära byggnader förbjudet. Om grillplatser finns, använd dessa istället.
  • Undvik att lägga fimpar i blomkrukor, balkonglådor, plast eller kärl av annat brännbart material - de kan fatta eld.
  • Felanmäl ev. problem med branddörrar, blockerade utrymningsvägar, belysning vid utrymningsskyltar som inte fungerar eller annat som du tror kan påverka brandsäkerheten.

Vill du veta mer om hur du gör din bostad säker och vilket ansvar du har som hyresgäst? Läs mer på Räddningstjänsten Syd.

Brandvarnare räddar liv

Brandvarnare finns i alla AF Bostäders studentbostäder. Som hyresgäst är du skyldig att regelbundet kontrollera så att brandvarnaren fungerar. Tryck på testknappen så testas alla funktioner i brandvarnaren, du får en signal som kvitto på att den fungerar. Kontakta din bovärd om brandvarnare saknas eller om den inte fungerar så får du en ny - helt gratis!

Om det börjar brinna

Agera direkt vid brand. Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK. Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Behöver du hjälp, ring 112.

I korridorerna finns utrymningsplaner uppsatta, med markerade återsamlingsplatser. Lägenhetsboende får själv komma överens med sina inneboende om egna återsamlingsplatser utanför fastigheten.

Om det finns en brandfilt i din bostad

Med brandfilten kan du snabbt och effektivt släcka en uppkommen brand. Kontakta din bovärd och brandfilten behöver bytas ut. Se instruktionsfilm för hur du använder brandfilten.


Senast uppdaterad 1 mars, 2024