Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

AF Bostäder erbjuder ett brett och varierat utbud av studentbostäder, från korridorrum i äldre fastigheter till modernt utformade lägenheter för 1–3 personer i nybyggda hus. Genomgående gäller att bostäderna ska vara prisvärda, erbjuda hög kvalitet och vara anpassade för studenter.

– Hyrorna kan variera inom beståndet, beroende på bostädernas ålder, storlek, läge och utrustning, säger Claes Hjortronsteen, uthyrningschef på AF Bostäder. Vad den enskilda bostaden kostar beror enkelt förklarat på två saker: först själva hyressättningen som utgår från vår hyresmodell, och sedan den årliga hyresutvecklingen som är relaterad till inflation och ökade omkostnader.

I Sverige tillämpas en mängd olika hyresmodeller eftersom krav och värderingar skiljer sig åt mellan städer, områden, bostadstyper och kunder. Som exempel värdesätter barnfamiljer och studenter helt olika saker.

– Vår hyresmodell är utformad specifikt för studentbostäder i Lund och baserad på hur våra kunder värderar egenskaper i sitt boende, säger Claes Hjortronsteen. Tack vare olika undersökningar har vi en bra bild av vad studenterna vill ha. Högt på önskelistan står en fräsch bostad, gärna ett bra kök och inte minst en hyra som inkluderar även värme, el, vatten och bredband. Det kan vara svårt att jämföra våra hyror med andras eftersom olika aktörer utgår från olika hyresmodeller. All inclusive-perspektivet är ett bra exempel, liksom att många av våra bostäder bara har nio månaders hyra. Den som vill jämföra oss med en privat aktör får sannolikt ta hänsyn till antalet månadshyror, och räkna in kostnader för el och bredband.

Den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Vid förhandlingen diskuteras vilka kommande satsningar som är planerade och hur stora kostnadsökningar som förväntas för till exempel el, värme, vatten och inköpta tjänster. Även fjolårets insatser följs upp i relation till föregående förhandling.

– AF Bostäder och Hyresgästföreningen har en mångårig samsyn gällande vilka behov studenterna har, hur bostäderna ska prissättas och vilken årlig intäktsökning som är nödvändig, säger Claes Hjortronsteen. Inför 2021 påverkades förhandlingarna av en stigande samhällsekonomisk oro relaterad till pandemin, men över tid konstaterades att oron var obefogad och att en normal hyresutveckling var rimlig.

– Normalt stiger hyran med cirka två procent per år, säger Claes Hjortronsteen. Om hyran i ett enskilt boende vid något tillfälle skulle förändras mer än så är det som regel i samband med en större upprustning som höjer bostadens standard. I sådana fall låter vi inte prisförändringen slå igenom förrän bostaden byter hyresgäst. Ett vanligt missförstånd är att hyreshöjningar finansierar nyproduktion, men så är det inte. Varje nytt byggprojekt ska bära sig själv, med egen budget och egen hyressättning.

– AF Bostäder är en stiftelse, och studenterna – som står för merparten av våra intäkter – har stort inflytande i verksamheten. Som exempel utser Akademiska Föreningen både styrelseledamöter och studenternas bostadsombudsman. Här finns inga ägare som ställer krav på utdelning eller ersättningar, eller påverkar oss på annat sätt. Hyrorna går oavkortat till underhåll, löpande utgifter och ett överskott som försäkrar att verksamheten är långsiktigt solid med utrymme för investeringar, säger Claes Hjortronsteen.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2021


Senast uppdaterad 14 juni, 2022
Claes Hjortronsteen
Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef
046 -19 15 36
claes.hjortronsteen@afbostader.se

Flera händer som fistbumpar
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nytt hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsansvariga ställs återkommande inför nya utmaningar. I ett nätverk initierat av AF Bostäder, ska studentbostadsföretag kunna dela kunskap och inspiration med varandra.

En manlig student med en hopvikt flyttkartong
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Trygg andrahandsuthyrning

AF Bostäder hyr ut prisvärda bostäder i attraktiva lägen till studenter vid Lunds universitet. Kö- och hyresvillkoren, med krav på bland annat antagning och studietakt, ska se till att uthyrningen är rättvis och sker via bostadskön. Andrahandsuthyrning tillåts i begränsad omfattning för att möjliggöra till exempel utlandsstudier och värnplikt.

Tre personer står runt en pärm
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny samordnad riskanalys

Sedan tidigare gör AF Bostäder riskanalyser avseende alltifrån finansiering och arbetsmiljö till hundraårsregn. Nu utökas och samordnas arbetet med risk, för bättre överblick samt redovisning.

Två händer över ett tangentbord
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Stort engagemang bakom eget affärssystem

Många företag köper ett färdigt affärssystem och anpassar sina processer efter systemet. AF Bostäder har i stället valt att designa ett eget system från grunden. Tack vare ett stort internt engagemang i utvecklingsarbetet är systemet kraftfullt, lättanvänt och omtyckt av både kunder och medarbetare.

Två personer i solstolar med texten AF Bostäder 40 år på bilden.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Lundastudenternas eget bostadsföretag firade 40 år

AF Bostäder går ända tillbaka till 1830. Då bildas Akademiska Föreningen för att hålla ordning på studenterna. Inspirerade av det engelska collegesystemet erbjuder AF mat och bostad åt ett femtiotal studenter. Sylwanska gården blir den första boendeformen med studentinflytande.

Två händer som håller i en telefon som visar AF Bostäders webbisda om hyran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Jämn hyresutveckling har hög prioritet

Det är AF Bostäders ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt så de kan förutse sina kostnader och ha koll på sin vardagsekonomi. Stabila intäkter ger samtidigt AF Bostäder förutsättningar att planera verksamheten med lång framförhållning.

En visionsbild över Troja
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nya vyer väntar när Kämnärsrätten går i mål

Med byggnationen av Troja – AF Bostäders största byggstart sedan 60-talet och det sista kvarteret i expansionen längs Kämnärsvägen – går en av Sveriges mest betydande satsningar på hållbara studentbostäder i mål. Parallellt pågår planeringen av en fortsatt expansion, i nogsam balans med Lundastudenternas bostadsbehov.

En ung kvinna sitter bakom desken på servicecenter och tittar leende in i kameran. Framför henne står en kund.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Studentjobb på AF Bostäder – en bra start på yrkeslivet

På servicecenter får kunderna ofta hjälp av medarbetare som själva är aktiva studenter. Studentmedarbetarna är en unik resurs inom företaget, och anställningen blir ofta en språngbräda i den egna karriären. Möt Amanda Forslund som startat en bana som fastighetsvärderare, och Alexander Gahnström som gått vidare inom AF Bostäder.

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Flygbild över Delphi
Ansvarsfull och långsiktig aktör

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Fyrklöverhusen
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.