Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Fönsterbyte på Sparta


AF Bostäder kommer att genomföra ett fönsterbyte på Sparta 39 D under april och maj 2024. De nya fönsterna är mer energieffektiva och kommer förbättra inomhusklimatet för studenterna. Här kan du läsa mer om tidplanen, omfattningen av arbetet och vilka åtgärder som vidtas för att minimera störningar för hyresgästerna.

Tidplan

Fönsterbytet kommer att pågå från den 8 april till den 17 maj 2024. Arbetena kommer att utföras korridorsvis och beräknas ta cirka en vecka per korridor.

Omfattning

  • Vårens fönsterbyte berör Tunavägen 39 D 1201–1426.
  • Samtliga fönster kommer att bytas ut i korridorrummen och det gemensamma korridorköket.
  • I samband med fönsterbytet kommer vi även att genomföra sanering PCB och asbest.

Tillfällig flytt

Eftersom arbetet är omfattande och innebär viss olägenhet för hyresgästerna, kommer de behöva flytta ut tillfälligt under arbetets gång. Under fem dagar (från söndag till fredag) kommer berörda hyresgäster att få bo på University Guest House på Sparta. Mer information om University Guest House finns tillgänglig på följande länk: https://www.luaccommodation.lu.se/university-guest-house.

Vi kommer att informera berörda hyresgäster i god tid innan arbetet påbörjas för att underlätta deras planering och för att besvara eventuella frågor.

Störningar

Vissa arbetsmoment kan vara bullrande, särskilt i början av veckorna. Vi ber om förståelse för de tillfälliga olägenheter som detta kan medföra och arbetar för att minimera störningarna så mycket som möjligt.

Bakgrund till projektet

Sparta byggdes på 1970-talet, vilket innebär att fönsterna är nu över 50 år gamla. På senare tid har vi fått klagomål från studenterna angående inomhusklimatet och drag från fönstren. För att åtgärda dessa problem och förbättra boendekvaliteten kommer vi att installera nya fönster. De nya fönsterna är energieffektiva och kommer att bidra till betydande energibesparingar, samtidigt som de förbättrar inomhusklimatet och minskar draget.

Kontakt

Om du har frågor angående projektet är du välkommen att kontakta vår projektledare Peter Molin via e-post på peter.molin@afbostader.se eller telefon på 046-19 15 41.

 


Senast uppdaterad 12 januari, 2024